Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ chiếu 2023

Trường hợp người đề nghị cấp hộ chiếu không đến nhận kết quả được thì có thể ủy quyền cho người khác đến nhận kết quả thay.

Khi nhận kết qủa, người ủy quyền phải xuất trình giấy CMND/CCCD của bản thân, giấy ủy quyền và giấy biên nhận hồ sơ.

Tải mẫu giấy uỷ quyền

giấy ủy quyền nhận hộ chiếu (cập nhật 2023)

Hướng dẫn viết mẫu: 

Khi soạn thảo giấy ủy quyền thì cần lưu ý là có các thông tin như:

+ Thông tin của bên ủy quyền và của bên được ủy quyền bao gồm họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân ngày cấp và nơi cấp;

+ Nội dung được ủy quyền, trong phần này cần nêu cụ thể về nội dung công việc ủy quyền, thời hạn ủy quyền có ghi rõ là giấy ủy quyền có giá trị từ ngày…tháng… năm đến ngày…tháng…năm, cần thỏa thuận rõ về phạm vi ủy quyền.

+ Bên ủy quyền, bên được ủy quyền ký tên đầy đủ, rõ ràng vào giấy ủy quyền.

 

5/5 - (1 bình chọn)
Dịch Vụ Hộ Chiếu Online Toàn Quốc, Cấp hộ chiếu nhanh