PHÂN BIỆT “HỘ CHIẾU” VÀ “VISA”

Hộ chiếu và Visa là hai loại giấy tờ quan trọng để có thể du lịch hoặc làm việc ở nước ngoài, tuy nhiên chúng có những điểm khác nhau như sau:
 
– Định nghĩa:
+ Hộ chiếu là giấy tờ chứng minh nhận dạng cá nhân được cấp bởi chính phủ cho phép người sở hữu di chuyển qua các biên giới quốc tế
+ Visa là một loại giấy tờ chứng minh cho phép người sở hữu nhập cảnh vào một quốc gia cụ thể.

– Chức năng:
+ Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng nhất để có thể xác thực danh tính và quyền hạn di chuyển giữa các quốc gia
+ Visa có chức năng cung cấp quyền nhập cảnh vào một quốc gia cụ thể.
 
– Thời hạn: Hộ chiếu thường có thời hạn lâu hơn so với Visa và có thể được sử dụng trong nhiều chuyến đi khác nhau, trong khi Visa thường có thời hạn ngắn và chỉ được sử dụng cho một chuyến đi cụ thể.
– Nơi cấp:
+ Hộ chiếu được cấp bởi chính phủ
+ Visa thường được cấp bởi đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia mà người sở hữu muốn nhập cảnh.
 
– Chi phí: Hộ chiếu thường có chi phí đăng ký và làm mới thấp hơn so với Visa, trong khi chi phí Visa thường cao hơn và được tính theo từng loại và thời hạn sử dụng.
Đánh giá post
Dịch Vụ Hộ Chiếu Online Toàn Quốc, Cấp hộ chiếu nhanh