Thay đổi hộ khẩu có cần làm lại thẻ căn cước công dân để làm hộ chiếu không?

Cho tôi hỏi tôi mới chuyển hộ khẩu từ Bắc Giang ra Hà Nội, tôi đã có thẻ căn cước công dân vậy tôi có cần đổi lại thẻ căn cước theo hộ khẩu mới hay không?

1. Các trường hợp phải đổi căn cước công dân

Theo quy định tại Điều 23  Luật Căn cước công dân 2014 những trường hợp sau phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân:

1. Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

– Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.;

– Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

– Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

– Xác định lại giới tính, quê quán;

– Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

-Khi công dân có yêu cầu.

2. Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

– Bị mất thẻ Căn cước công dân;

– Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân, những trường hợp sau sẽ phải cấp đổi, cấp lại CMND:

1. Cấp đổi CMND trong những trường hợp sau:

– Quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp;

– CMND rách, nát, không rõ ảnh hoặc một trong các thông tin đã ghi trên CMND;

– Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh. Những thay đổi này phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

– Những người đã được cấp giấy CMND nhưng chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp chuyển ĐKHKTT trong phạm vi tỉnh, thành phố mà công dân có yêu cầu thì được đổi lại CMND;

– Thay đổi đặc điểm nhận dạng là những trường hợp đã qua phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình hoặc vì lý do khác đã làm thay đổi hình ảnh hoặc đặc điểm nhận dạng của họ.

2. Cấp lại CMND trong những trường hợp sau: Đối tượng cấp lại CMND là những công dân đã được cấp CMND theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP và giấy CMND theo Quyết định số 143/CP nhưng bị mất.

Như vậy, trong trường hợp này bạn đã sử dụng thẻ căn cước công dân, nếu khi cấp thẻ ban đầu nội dung có sai sót thì bạn mới cần làm lại thẻ căn cước, trong trường hợp thay đổi hộ khẩu thì không bắt buộc làm lại thẻ căn cước trừ khi bạn muốn thay đổi.

Vậy bạn có thể làm hộ chiếu theo CCCD hộ khẩu cũ bình thường.

Nếu trường hợp vẫn còn sử dụng CMND thì sẽ phải làm thủ tục cấp đổi vì trong trường hợp này bạn đã chuyển hộ khẩu ra khỏi tỉnh.

 

Đánh giá post
Dịch Vụ Hộ Chiếu Online Toàn Quốc, Cấp hộ chiếu nhanh