Số hộ chiếu có bị thay đổi khi gia hạn, làm lại, cấp đổi không?

Số hộ chiếu có bị thay đổi khi gia hạn, làm lại, cấp đổi không?
Việc gia hạn, cấp lại số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi cá nhân, bởi nó mang tính chất quyết định xem cá nhân đó có được phép xuất ngoại hay không. Về nguyên tắc, trên hộ chiếu thường thể hiện các thông tin cơ bản của công dân, như: ảnh chân dung; họ tên chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch; số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, số hộ chiếu. Số hộ chiếu là số hiệu được in trên hộ chiếu. Nó là một trong những cơ sở để xác nhận thông tin của mỗi cá nhân.
– Theo điểm i khoản 1 Điều 2 Thông tư 73/2021/TT-BCA về mẫu hộ chiếu mới, số hộ chiếu là một dãy số gồm 07 chữ số và 01 chữ viết hoa, được đục lỗ bằng công nghệ laser thông suốt trang 1 tới bìa sau của cuốn hộ chiếu và trùng với chữ, số ở trang 1.
– Thực tế, nếu căn cước công dân khi làm mới hoặc xin cấp lại, vẫn giữ nguyên số cũ, không có sự thay đổi về số căn cước công dân. Tuy nhiên, với hộ chiếu lại khác.
Khi hộ chiếu hết hạn, người dân không được gia hạn mà phải cấp mới hộ chiếu khác. khi cấp mới, số hộ chiếu sẽ bị thay đổi sang một số khác.
Như vậy, theo những phân tích ở trên, khi hộ chiếu được gia hạn, làm lại, cấp đổi sổ, thì số hộ chiếu sẽ bị thay đổi.
Đánh giá post
Dịch Vụ Hộ Chiếu Online Toàn Quốc, Cấp hộ chiếu nhanh